Forbrukslån en type lån som ofte benyttes for større kjøp eller personlige prosjekter

Forbrukslån er en type lån myntet på privatpersoner som ofte benyttes for å nedbetale andre lån eller finansiere større kjøp eller personlige prosjekter. Eiendeler i et forbrukslån er ikke krevd som depositum dersom lånetakeren ikke skulle være i stand til å nedbetale lånet innenfor rammeavtalen, noe som innebærer en økt risiko for banken. Forbrukslån er derfor den vanligste formen for lån som tås opp av privatpersoner i forbindelse med langvarige prosjekter og finansieringer som ikke lar seg gjennomføre med lånetakerens øvrige økonomi og livssituasjon.

Renten og øvrige vilkår i et forbrukslån avgjøres til syvende og sist av bankens vurdering av søkerens personlige økonomi og evne til å nedbetale lånet innenfor en akseptabel tidsintervall. Derfor vil personer med høyere og stabil inntekt og en stabil familiesituasjon ha større sjanse til å få innvilget et lån med bedre vilkår.

Ulike banker tilbyr allikevel ulike renter på lån, og disse fungerer som veiledende verdier for hvilken rente en lånesøker vil bli tilbudt. Med ressurser på nett kan man enkelt få en oversikt over hvilke banker som tilbyr lavest nominell og effektiv rente på sine forbrukslån. Husk at det likevel er banken og din livssituasjon som til sist avgjør vilkårene i et forbrukslån.